(نام محفوظ):
حدودا یک ساله یک مشکل جدید پیدا کردم…با اینکه قاعدگی معمولی و بدون دردی دارم اما در روزهای اول که مقدار خونریزی بیشتر است بعضی وقت ها در حالت خروج خون از رحم دچار حالت لذت جنسی می شوم و با اینکه این حالت به صورت لذت کامل نیست اما در اون لحظه ذهنیات جنسی خطور می کند و معمولا با دست دچار استمنا می شم…من واقعا نمی دونم این مشکل از کجا ناشی میشه! و می دونم که خیلی عجیبه…اما هیچ وقت به خاطر آبرویم نتوانستم از پزشک به طور حضوری کمک بگیرم.

پاسخ :

این ممکن است ناشی از دو عامل باشد . یکی خیال بافی های بیش از حد شما . به عبارت دیگر شما با تصورات جنسی لذت مزبور را تجربه می کنید . لذا خیلی هم فرقی نمی کند که در آن لحظه خو نروی ناشی از پریود داشته باشید یا در حال تخلیه مثانه یا شستشوی مهبل و … . آنچه مهم است آن است که از تصورات مزبور پرهیز کنید
عامل دوم زیاده روی در خود ارضایی و در نتیجه پایین آمدن آستانه تحریک شماست . به همین دلیل با اندکی تخیل و کوچکترین تحریک دچار حس مزبور می شوید . راه حل نیز انصراف فکر است . نباید در آن لحظه خیال بافی کنید .

Advertisements